Get Adobe Flash player

KS. TADEUSZ ADAM  LESZCZYŃSKI (1849 - 1913)

 

k2Urodził się 17 grudnia 1849 r. we wsi Zembry, powiat łukowski, gubernia lubelska. Był oczekiwanym i wymodlonym synem. Rodzice jego, Kacper Leszczyński i Marianna z Modrzewskich, bardzo biedni, przyrzekli sobie, że jeśli urodzi im się syn, to poświęcą go na służbę Bożą. I tak się stało. Spełniły się marzenia syna i jego rodziców.

W 1862 r., przy pomocy ks. Proboszcza Alojzego Radzikowskiego i jego przyjaciela p. Szyndlarskiego, Tadeusz rozpoczyna naukę w gimnazjum w Siedlcach. Pracuje wytrwale i z zapałem, udziela korepetycji rówieśnikom oraz pomaga w gospodarstwie swojemu opiekunowi  p. Szyndlarskiemu, u którego zamieszkał.

Po ukończeniu gimnazjum, w 1868 r. wstępuje do Seminarium Duchownego w Lublinie. 10 czerwca 1873 r., otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk biskupa lubelskiego Walentego Grzymały Baranowskiego. Zostaje skierowany jako neoprezbiter  na wikariusza parafii Gołąb, k/Puław. Po 4 latach zostaje wikariuszem w Siedlcach, gdzie pracuje 9 lat. W 1886 r. jest przeniesiony na wikariusza do Żelechowa. 13 września 1889 r., po śmierci ks. F. Niemiery, zostaje proboszczem parafii Świętej Trójcy w Wojcieszkowie i pracuje tu do końca życia, przez 24 lata.

Swoją dobrocią, stylem mowy, pięknym śpiewem, poczuciem humoru, skromnością, zaangażowaniem oraz troską o krzewienie oświaty szybko zjednał sobie parafian. Wielu nauczył czytać. Zachęcał starszych do potencjalnego uczenia dzieci. W kościele rozdawał „Gazetę świąteczną", „Zorzę" i mnóstwo pouczających broszurek. W okresie zaborów  zakładał pierwsze polskie szkoły, tzw. „ochronki". W 1911 r. powołał charytatywno - oświatowe stowarzyszenie „Promień" - Ochronka w Wojcieszkowie. Zakupił plac i budynek, w którym  zorganizował tajną szkołę. Sprowadził siostry zakonne NMPN, które pod osłoną pracowni usługowej, uczyły dzieci pisania, czytania, geografii i urządzały przedstawienia. Podobne ochronki uruchomił w Siedliskach, Burcu i Woli Osowińskiej.

Nigdy nie zapomniał skąd pochodzi. Dla dzieci z rodzinnych stron pobudował szkołę w Mikłusach i w Jakuszach. W 1899 r. zakupił ziemię i był fundatorem pierwszej katolickiej szkoły w Aleksandrowie, gdyż tu mieszkali jego krewni.

Jako proboszcz parafii w Wojcieszkowie, w ciągu dwóch lat (1897 - 1899), przy współpracy parafian, wybudował duży, murowany kościół w stylu gotyckim, p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, plebanię, budynki gospodarcze oraz ogrodził plac kościelny i cmentarz parkanem z kamienia polnego.

Pod koniec życia dużo chorował. Zmarł w szpitalu w Warszawie 19 stycznia 1913 r. Trumnę z jego zwłokami, pociągiem przywieziono do Krzywdy. Licznie zgromadzeni parafianie, wdzięczni za pobudowanie kościoła i pełną poświęcenia pracę duszpasterską i oświatową, przenieśli na ramionach swego czcigodnego Proboszcza na cmentarz w Wojcieszkowie, gdzie zgodnie z jego  życzeniem, spoczywa wśród swoich parafian.

Życie i działalność ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego na trwale wpisały się w historię naszego regionu,  w tym środowiska aleksandrowskiego. Był nie tylko przykładnym sługą Bożym, ale także krzewicielem oświaty, a przede wszystkim wspaniałym człowiekiem. Jego zdaniem, o wielkości człowieka świadczy nie nazwisko, ale to, ile dał innym. A wiele zostawił następnym pokoleniom.

Dla naszej szkolnej społeczności postać ta jest wzorem do naśladowania. Jego postawa, działalność, bazgraniczna troska o dobro człowieka, kształcenie dzieci wiejskich są szlachetnymi wzorcami dla dzieci i młodzieży. Staramy się naśladować ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w miłości do Boga i Ojczyzny, w cierpliwości,  wytrwałości, odwadze i męstwie. Będzie on żył w sercach naszych i późniejszych pokoleń.

 

GMINA ŁUKÓW

DZWONKI

Dzwonki
  1.  800 - 845dzwonki
  2.  850 -935
  3. 940 - 1025
  4. 1035 - 1120
  5. 1135 - 1220
  6. 1225 - 1310
  7. 1315 -1400
  8. 1405 -1450

1. 800 - 845

2. 850 – 935

3. 940 – 1025

4. 1035- 1120

5. 1135 – 1220

6. 1225 – 1310

7. 1315 – 1400

8. 1405 - 1450

baner2R1C1baner2R1C2baner2R1C3