Get Adobe Flash player

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających je. Działania profilaktyczno-wychowawcze w naszej szkole związane są m.in. z kształtowaniem właściwych i społecznie pożądanych postaw, ze wzmacnianiem poczucia przynależności do grupy. Wzmacniają one czynniki chroniące uczniów przed niepożądanymi zachowaniami.

Podejmujemy działania, które motywują dzieci do zdrowego stylu życia. Mają one także na celu zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia – szeroko rozumiana profilaktyka zachowań ryzykownych.
Takim właśnie działaniem był przeprowadzony w listopadzie br. konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VIII o tematyce profilaktycznej pod hasłem „Bądź mądry – nie daj się nałogom”.
Uczestnicy konkursu, mając świadomość, że profilaktyka jest szczególnym priorytetem, przygotowali prace plastyczne w formie plakatu i zaprezentowali swoje pomysły na to, jak unikać zagrożeń i nie ulegać nałogom.

Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania. Biorąc pod uwagę: zgodność z tematem, oryginalność i pomysłowość, technikę oraz estetykę wykonania prac przyznała:

I miejsce ex aequo – Paulinie Koniecznej (kl. VIII), Magdalenie Pawlak (kl. VII) i Maurycemu Wolny (kl. V)

II miejsce ex aequo – Marcelowi Domanskiemu (kl. IV) i Rafałowi Wierzchowskiemu (kl. VI).

Wyróżnienie otrzymały nastepujące osoby: Krystaian Bącik (kl. IV), Zuzanna Domańska (kl. V), Kinga Domańska (kl.V), Julia Konieczna (kl. V), Alicja Wróbel (kl. VI), Wiktoria Jezierska (kl. VII) oraz Sebastian Smarżewski (kl.VIII).
Z
wycięzcy i wyróżnieni uczestnicy konkursu odebrali dyplomy oraz nagrody rzeczowe zakupione ze środków finansowych pozyskanych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.
Organizatorami konkursu były panie: Edyta Łukasik i Małgorzata Wereszczyńska.

 

baner2R1C1baner2R1C2baner2R1C3