Get Adobe Flash player

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Działania profilaktyczno-wychowawcze w naszej szkole związane są m.in. z kształtowaniem właściwych i społecznie pożądanych postaw, ze wzmacnianiem poczucia przynależności do grupy. Wzmacniają one czynniki chroniące uczniów przed niepożądanymi zachowaniami.

Podejmujemy działania, które motywują dzieci do zdrowego stylu życia. Mają one także na celu zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenia prawidłowej reakcji na te zagrożenia – szeroko rozumiana profilaktyka zachowań ryzykownych.
Takim właśnie działaniem był przeprowadzony w listopadzie br. konkursu plastyczny o tematyce profilaktycznej pod hasłem „Stop Nałogom – bezpieczni i bez uzależnień”.
Uczestnicy konkursu, mając świadomość, że profilaktyka jest szczególnym priorytetem, przygotowali prace plastyczne w formie plakatu i zaprezentowali swoje pomysły, w jaki sposób unikać zagrożeń, by nie ulegać nałogom. Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania. Biorąc pod uwagę: zgodność z tematem, oryginalność i pomysłowość, technikę oraz estetykę wykonania prac, przyznała w kategorii klas I-III miejsce I klasie III oraz wyróżnienie klasie I. Natomiast w kategorii klas IV- VIII laureatami konkursu zostali: I miejsce – Maurycy Wolny kl. IV , II miejsce - Magdalena Pawlak kl. VI , III miejsce- Rafał Wierzchowski kl. V.
Wyróżnienie otrzymały nastepujące osoby: kl. IV - Iza Szymańska, Julia Konieczna, Karol Górka, Kinga Domańska i Hubert Domański , kl. V: Michał Paszkowski, Martyna Izdebska, Hubert Ognik, kl. VI: Wiktoria Jezierska, kl. VII: Paulina Konieczna, kl. VIII: Natalia Wierzchowska, Wiktoria Markiewicz.
Gdy tylko sytuacja związana z pandemią Covid -19 pozwoli na powrót do szkoły, zwycięzcy i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe zakupione ze środków finansowych pozyskanych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.
Organizatorami konkursu były panie: Edyta Łukasik i Małgorzata Wereszczyńska.

 

Galeria prac konkursowych

baner2R1C1baner2R1C2baner2R1C3