Get Adobe Flash player

 

Szanowni Rodzice!

Od 25 maja uczniowie klas VIII mają możliwość korzystania z konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych. Spotkania odbywają się zgodnie z harmonogramem przekazanym na dzienniku.

 

 

Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów. Konsultacje odbywają się zgodnie z planem lekcji po uprzednim umówieniu się z nauczycielem przedmiotu.

Zajęcia będą odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ.
• W grupie będzie mogło przebywać maksymalnie 12 uczniów.
• Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi (bez objawów chorobowych).

• Uczniów obowiązuje zachowanie środków ostrożności.
• Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, to taki  uczeń nie może przychodzić do szkoły.
• Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się wyłącznie na stoliku ucznia lub w jego tornistrze.
• Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
• Rodzice zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie drogi do i ze szkoły.


               Proszę o deklarowanie chęci uczestnictwa w konsultacjach  nauczycielowi przedmiotu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Deklaracja do pobrania: deklaracja.pdf

baner2R1C1baner2R1C2baner2R1C3