Get Adobe Flash player

Historia szkoły i miejscowości sięga końca XIX wieku. Kolonia Aleksandrów powstała w 1870 r., w wyniku parcelacji po powstaniu styczniowym wielkiego folwarku Łazy, należącego do p. Dobraczyńskiego. Nazwę swoją dostała na cześć i pamiątkę imienia cara rosyjskiego Aleksandra. Miejscową ludność wówczas stanowiło 47 rodzin kolonistów, w tym 40 Ewangelików i 7 Katolików, przybyłych zza Wisły, z Rąbieży i Mińska Mazowieckiego.

Pierwszymi pionierami kultury i oświaty byli koloniści ewangeliccy, którzy zaraz po osiedleniu się, w latach 1870 – 1871 wybudowali szkołę prywatną wraz z mieszkaniem dla nauczyciela – kantora, pełniącego obowiązki duszpasterskie dla Ewangelików oraz kaplicę. Oni też byli jej nauczycielami do 1920 r. Pierwsza szkoła katolicka w Aleksandrowie została wybudowana w latach 1899 - 1900. Jej fundatorem był ks. Tadeusz Adam Leszczyński, gdyż tu mieszkali jego krewni. Nauczycielami jej byli Katolicy.

W 1920 r. szkoła ewangelicka stała się placówką państwową i tak funkcjonowała do 1939 r. Kierownikiem obydwu szkół powszechnych w Aleksandrowie został ich wieloletni nauczyciel - p. Gliński. W 1919 r. pracę nauczycielską rozpoczął tu p. Wiktor Szaniawski, który w latach 1956 - 1968 był kierownikiem szkoły. W latach 1968 - 1999 funkcje kierownika, a następnie dyrektora szkoły pełnił p. Romuald Burdach. Od 1999 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie jest p. Danuta Matyka, wyłoniona w drodze konkursu. Przez wiele lat szkoła pracowała w trudnych warunkach bądź w mieszkaniach prywatnych i przechodziła wiele przemian, często zmieniała stopień organizacyjny. Była szkołą ośmioklasową (1966 r.), szkołą z klasami I - IV (1973 r.), punktem filialnym SP Nr 1 w Łukowie (1974 r.), znowu szkołą ośmioklasową (1985 r.) i obecnie jest szkołą sześcioklasową z oddziałem przedszkolnym.

Remont kapitalny przeprowadzony w latach 1982 – 1984 na krótko poprawił warunki pracy szkoły. W latach 2000 – 2002 szkoła została zmodernizowana i rozbudowana. W 2004 r. oddano do użytku pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem. Nastąpiła radykalna poprawa warunków nauki i pracy. Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Łuków, a jego wykonawcą firma „Drogbud”. Obecnie jest to jeden z najnowocześniej-szych obiektów oświatowych w Gminie Łuków, ciekawy architektonicznie, z dodatkowym piętrem, dobrze wyposażony, funkcjonalnie i estetycznie urządzony.

GMINA ŁUKÓW

DZWONKI

Dzwonki

sowa

  1. 800 – 845
  2. 850 – 935
  3. 945 - 1030
  4. 1040 – 1125
  5. 1135 – 1220
  6. 1230 – 1315
  7. 1320 -1405
  8. 1410 -1455

 

1. 800 - 845

2. 850 – 935

3. 940 – 1025

4. 1035- 1120

5. 1135 – 1220

6. 1225 – 1310

7. 1315 – 1400

8. 1405 - 1450

baner2R1C1baner2R1C2baner2R1C3