Get Adobe Flash player

unnamed09.10.2018 r. uczniowie klas młodszych i klas IV –VIII aktywnie przystąpili do realizacji projektu pod opieką dyrektora szkoły pana Jacka Zablockiego, pań: Marioli Barej, Agaty Zarzyckiej, Doroty Celińskiej, Beaty Michalec. W obu grupach nauczyciele przeprowadzili zajęcia z wykorzystaniem materiałów otrzymanych od organizatorów akcji. Z zapałem przystąpiliśmy do pracy. Wykonane karty pracy zostały wyeksponowane na tablicach dydaktycznych. Uczniowie poznali krótkie życiorysy i sylwetki żyjących Powstańców i indywidualnie lub z pomocą nauczyciela dokonali wyboru osoby, do której skierowali swoją kartkę.

Ponadto uczniowie klasy VIII i VII wykonali i przedstawili kolegom prezentacje multimedialne pt. „ W obronie Warszawy” i plakat przybliżający historię Polskiego Państwa Podziemnego oraz losy Powstania Warszawskiego.

Uczniowie wykonali 21 kartek według własnego pomysłu i wypisali 42 kartki przesłane przez Fundację. Przed rejestracją szkoły do udziału w projekcie, na adres Fundacji zostało wysłanych 20 kartek indywidualnie wykonanych przez uczniów.

Wszystkie prace zostały wyeksponowane pod hasłem „Bohaterom cześć i chwała” – Kartka dla Powstańca. Uświetniły dekorację szkoły podczas środowiskowej uroczystości obchodów 100- lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości i wzbudziły zainteresowanie licznych gości.

Za aktywne włączenie się w akcję, w czerwcu 2019 r. otrzymaliśmy certyfikat, dyplomy                   i podziękowanie skierowane do dyrektora szkoły Pana Jacka Zabłockiego.                             Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć udział w tej pięknej lekcji patriotyzmu i historii naszej Ojczyzny, a nade wszystko wyrazić wielką wdzięczność naszym Powstańcom.

- Dziękujemy.

Szkolny koordynator projektu: Mariola Barej

baner2R1C1baner2R1C2baner2R1C3