Get Adobe Flash player

W bieżącym roku szkolnym pod kierunkiem p. Ewy Kurowskiej, p. Katarzyny Wąsiewicz, p. Daniela Lonty oraz p. Małgorzaty Wereszczyńskiej realizowany jest projekt ekologiczny „ Zielony Detektyw” , wdrażany w ramach przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna w szkołach gminy Łuków”. Przedsięwzięcie to dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Głównym założeniem projektu jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną, kształtowanie odpowiedzialnego stosunku dzieci, rodziców oraz społeczności lokalnej wobec zagadnień ochrony środowiska, zwłaszcza w najbliższym otoczeniu oraz inspirowanie do działań na rzecz środowiska przyrodniczego. W strukturze realizacji programu „ Zielony Detektyw’ wyodrębniliśmy trzy działy programowe:
I. Jesteśmy częścią Przyrody:
• Przyrodnicze wędrówki po Polsce.
• Formy ochrony przyrody.
• Walory przyrodnicze najbliższego otoczenia. Spacerkiem po otaczających ekosystemach – jestem Eko – reporterem:
• Pospolite gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych.
• Ciągnie wilka do lasu. O znaczeniu kontaktów człowieka z przyrodą.
• Wpływ człowieka na środowisko. Granice wolności człowieka.
• Cywilizacyjny rozwój a stan przyrody.
• Jak oszczędzać zasoby przyrody?
• Odpady i zanieczyszczenia w najbliższej okolicy.
II. Eko – konkursy, przedstawienia, turnieje, przedsięwzięcia środowiskowe.
III. Zajęcia w plenerze.

Małgorzata Wereszczyńska
 

GMINA ŁUKÓW

MENU TYGODNIA 

menu

baner2R1C1baner2R1C2baner2R1C3