Get Adobe Flash player

Filtr
  •        Miłośnicy przyrody ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie 20 czerwca 2012roku pod opieką pani Ewy Kurowskiej, pani Katarzyny Wąsiewicz, pana Daniela Lonty oraz pani Małgorzaty Wereszczyńskiej odwiedzili najbardziej naturalny kompleks  leśny na niżu Europy– Białowieski ParkNarodowy, w tym najstarszą część Obszar Ochrony Ścisłej, Park Pałacowy  i Ośrodek Hodowli Żubrów. Uczniowie z zachwytem przyglądali się dziko żyjącym gatunkom zwierząt kopytnych puszczy, przebywającym w rezerwacie takim jak: jelenie. sarny, łosie, dziki, tarpany  i żubronie, ale największym zainteresowaniem cieszyły się wilki  i ryś.

    Odwiedziliśmy także Muzeum Przyrodniczo-Leśne, w którym prezentowane są charakterystyczne dla puszczy zbiorowiska leśne, procesy ekologiczne i zjawiska przyrodnicze. Jest ono jednym z najnowocześniejszych muzeów przyrodniczych w naszym kraju. W dwóch salach wystawowych zaprezentowano przyrodę  i historię wielowiekowej działalności człowieka na terenie Puszczy Białowieskiej. Poznaliśmy zwierzęta roślinożerne i drapieżne, ptaki oraz zbiorowiska leśne - ols, grąd, łęg i bór.

    Ponieważ dzień był piękny i słoneczny odbył się spacer „Szlakiem Dębów Królewskichi Wielkich Książąt Litewskich”, który był jednocześnie „żywą lekcją” języka polskiego, historii i przyrody.

    Zajęcia w Białowieskim Parku Narodowym były współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

baner2R1C1baner2R1C2baner2R1C3