Get Adobe Flash player

Filtr
 • W bieżącym roku szkolnym pod kierunkiem p. Ewy Kurowskiej, p. Katarzyny Wąsiewicz, p. Daniela Lonty oraz p. Małgorzaty Wereszczyńskiej realizowany jest projekt ekologiczny „ Zielony Detektyw” , wdrażany w ramach przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna w szkołach gminy Łuków”. Przedsięwzięcie to dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
  Głównym założeniem projektu jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną, kształtowanie odpowiedzialnego stosunku dzieci, rodziców oraz społeczności lokalnej wobec zagadnień ochrony środowiska, zwłaszcza w najbliższym otoczeniu oraz inspirowanie do działań na rzecz środowiska przyrodniczego. W strukturze realizacji programu „ Zielony Detektyw’ wyodrębniliśmy trzy działy programowe:
  I. Jesteśmy częścią Przyrody:
  • Przyrodnicze wędrówki po Polsce.
  • Formy ochrony przyrody.
  • Walory przyrodnicze najbliższego otoczenia. Spacerkiem po otaczających ekosystemach – jestem Eko – reporterem:
  • Pospolite gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych.
  • Ciągnie wilka do lasu. O znaczeniu kontaktów człowieka z przyrodą.
  • Wpływ człowieka na środowisko. Granice wolności człowieka.
  • Cywilizacyjny rozwój a stan przyrody.
  • Jak oszczędzać zasoby przyrody?
  • Odpady i zanieczyszczenia w najbliższej okolicy.
  II. Eko – konkursy, przedstawienia, turnieje, przedsięwzięcia środowiskowe.
  III. Zajęcia w plenerze.

  Małgorzata Wereszczyńska
   

baner2R1C1baner2R1C2baner2R1C3